Warunki użytkowania

Wprowadzenie

Witamy w Zwierzaczki! Dziękujemy za wybranie naszej platformy. Niniejsze Warunki użytkowania (dalej "Warunki") stanowią umowę prawną między Tobą, użytkownikiem naszej strony internetowej, aplikacji i usług (zwanych łącznie "Usługą") a Zwierzaczki, właścicielem i operatorem Usługi. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi, prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi Warunkami.

Definicje:

 • "Zwierzaczki" – oznacza naszą platformę, włączając w to wszystkie strony internetowe, aplikacje mobilne, funkcje, treści i usługi oferowane przez nas.
 • "Użytkownik" – oznacza Ciebie, osobę korzystającą z Usługi, niezależnie od tego, czy dokonujesz rejestracji, czy korzystasz z niej anonimowo.
 • "Treść" – oznacza wszelkie teksty, grafiki, obrazy, muzykę, oprogramowanie, audio, wideo, informacje lub inne materiały dostępne za pośrednictwem Usługi.
 • "Konto" – oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika, aby uzyskać dostęp do określonych części Usługi.

Zakres stosowania:

Warunki określają zasady korzystania z Usługi, włączając w to, ale nie ograniczając się do, prawa i obowiązki Użytkownika, ograniczenia odpowiedzialności oraz sposób postępowania w przypadku sporów. Korzystając z Usługi, akceptujesz te Warunki w całości. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie powinieneś korzystać z Usługi.

Akceptacja Warunków:

Korzystając z Usługi lub otwierając konto w Usłudze, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych Warunków. Jeśli korzystasz z Usługi w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz pełne uprawnienia do związania podmiotu tymi Warunkami.

Prosimy o regularne sprawdzanie Warunków, ponieważ mogą one ulec zmianie. Kontynuacja korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami") określają zasady korzystania z serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej "Zwierzaczki" (dalej określane jako "Serwis" lub "Usługa"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami oraz naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Jeżeli nie akceptujesz Warunków lub Polityki prywatności, nie masz prawa korzystać z Usługi.

Jeżeli akceptujesz Warunki lub korzystasz z Usługi w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz uprawnienia do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W przypadku braku takich uprawnień, nie jesteś upoważniony do przyjęcia Warunków ani do korzystania z Usługi w imieniu tego podmiotu.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 18. rok życia lub osiągnęły pełnoletniość w swojej jurysdykcji, co pozwala im na zawieranie wiążących umów. Poprzez korzystanie z Usługi potwierdzasz, że spełniasz te kryteria.

Twoje konto.

Jeżeli założysz konto w naszym Serwisie ("Konto"), jesteś odpowiedzialny za zachowanie jego bezpieczeństwa oraz za wszelkie treści (dalej "Treść"), które są z nim związane. Odpowiadasz za wszystkie działania wykonane za pośrednictwem swojego Konta oraz inne działania, które mają miejsce w Serwisie.

Nie wolno Ci podawać mylących informacji ani używać Treści w sposób niezgodny z prawem, np. w celu naruszenia praw do nazwy lub reputacji innych osób.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia wszelkich opisów lub słów kluczowych, które uznajemy za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub które mogą nas narazić na odpowiedzialność.

Zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadamiania nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania lub zaniechania, ani za szkody wynikłe z nich.

Twoje obowiązki

Kiedy korzystasz z Konta, komentujesz, publikujesz materiały, udostępniasz linki lub na inny sposób dzielisz się Treścią poprzez Serwis, ponosisz pełną odpowiedzialność za tę Treść i ewentualne wynikłe z niej szkody. Dotyczy to zarówno tekstu, jak i grafiki. Udostępniając Treść, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;
 • Przestrzegasz wszelkich licencji dotyczących Treści osób trzecich i przekazałeś końcowym użytkownikom wszystkie niezbędne warunki;
 • Treść nie zawiera wirusów ani innych szkodliwych elementów;
 • Treść nie jest spamem, nie jest tworzona maszynowo ani w sposób losowy, nie zawiera niechcianej treści komercyjnej ani nie wspiera działań niezgodnych z prawem;
 • Treść nie jest obsceniczna, zniesławiająca, nienawistna, rasistowska ani etnicznie dyskryminująca i nie narusza prywatności lub praw do wizerunku osób trzecich;
 • Twoje Konto nie jest promowane za pomocą niechcianych metod, takich jak spam;
 • Nazwa Twojego Konta nie wprowadza w błąd co do Twojej tożsamości lub przynależności do innej osoby lub firmy;

Jeśli Treść zawiera kod komputerowy, dokładnie określasz jego rodzaj, charakter, zastosowanie i potencjalne skutki. Przesyłając Treść lub dostarczając ją w inny sposób do Serwisu, udzielasz nam prawa do korzystania z niej w ramach Serwisu oraz w innych mediach i materiałach promocyjnych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w Polityce prywatności. Będziemy zawsze podawać Cię jako właściciela Treści, chyba że wyraźnie na to nie zezwolisz.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia jakiejkolwiek Treści lub do zakończenia dostępu do Serwisu z dowolnego powodu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wytycznymi dla społeczności, dostępnymi na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest akceptowalne w naszym Serwisie.

Wszystkie Treści są chronione prawami autorskimi © należącymi do ich prawowitych właścicieli.

Jeżeli Treść zostanie usunięta, dołożymy starań, aby usunąć ją z Serwisu, jednak musisz być świadomy, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie zniknąć natychmiast.

Witryny i treści osób trzecich.

Zwierzaczki nie przegląda i nie ma możliwości przeglądania wszystkich materiałów dostępnych przez witryny i strony internetowe, do których prowadzą linki z naszego Serwisu. Nie kontrolujemy zewnętrznych witryn i stron internetowych linkujących do naszego Serwisu i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani praktyki użytkowania. Korzystając z linków do witryn lub stron, które nie są własnością Zwierzaczki, nie oznacza to, że popieramy te strony lub wyrażamy zgodę na ich treści.

Oczekuje się, że użytkownik podejmie niezbędne środki ostrożności, aby chronić się i swoje systemy komputerowe przed wirusami oraz innymi potencjalnie szkodliwymi lub destrukcyjnymi elementami. Zwierzaczki nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn innych niż nasz Serwis.

Własność intelektualna.

Wszystkie materiały dostępne w ramach Usługi, a także dostarczane przez Zwierzaczki lub przez nasze podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, pracowników, agentów, licencjodawców lub partnerów biznesowych, w tym lecz nie ograniczając się do oprogramowania, tekstów, dokumentacji, projektu, wyglądu, układu, zdjęć, grafiki, dźwięku, wideo, komunikacji, funkcji interaktywnych oraz plików – zarówno tych dostępnych publicznie, jak i przesyłanych prywatnie oraz wszelkich utworów pochodnych (zwanych dalej "Materiały") – są własnością Zwierzaczki lub naszych licencjodawców bądź dostawców usług. Materiały te są chronione przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz innymi prawami własności intelektualnej.

Jeśli Zwierzaczki uzna, według własnego uznania i bez uprzedzenia, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa operacyjnego Usługi, systemu użytkownika lub systemu osób trzecich, może niezwłocznie zawiesić dostęp do Usługi lub jej wykorzystanie. Zawieszenie dostępu bądź użytkowania nie stanowi naruszenia Warunków użytkowania. Użytkownik akceptuje, że priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa, poufności i integralności danych. Zwierzaczki nie odpowiada za zawieszenie Usługi na podstawie tego zapisu.

Dostępność i zmiany w Usłudze

Dostępność Usługi:

Zwierzaczki dokłada wszelkich starań, aby Usługa była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże, ze względu na konieczność przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, dostęp do Usługi może być czasowo ograniczony lub przerwany. Postaramy się zminimalizować czas trwania takich przerw i z góry informować o planowanych konserwacjach.

Zmiany w Usłudze:

Zwierzaczki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze, w tym w zakresie dostępnych funkcji, interfejsu użytkownika, procesów technicznych oraz w zakresie świadczonych usług. Wprowadzając zmiany, zawsze będziemy mieć na uwadze poprawę jakości Usługi i zadowolenie użytkowników.

Zawieszenie lub zakończenie Usługi:

Zwierzaczki może, według własnego uznania, zawiesić dostęp do Usługi lub jej części ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub w przypadku naruszenia Warunków użytkowania przez Użytkownika. W skrajnych przypadkach, takich jak znaczne naruszenie Warunków lub działalność niezgodna z prawem, Zwierzaczki może postanowić o zakończeniu Usługi. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Zwierzaczki nie będzie zobowiązane do refundacji jakichkolwiek opłat.

Komunikacja o zmianach:

Wszelkie zasadnicze zmiany w Usłudze będą komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem powiadomień w Usłudze lub poprzez e-mail. Zachęcamy użytkowników do regularnego odwiedzania naszej strony z ogłoszeniami lub sekcji z aktualnościami, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zakończenie.

Zwierzaczki zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu użytkownika do Usługi w całości lub części w każdym momencie, z jakąkolwiek przyczyną lub bez niej, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik może zakończyć te Warunki lub swoje Konto (jeżeli takie posiada) poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi. Odpowiednie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swoją naturę powinny przetrwać zakończenie, nadal będą obowiązywać, w tym ale nie wyłącznie, postanowienia dotyczące własności intelektualnej, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się gwarancji.

Usługa, wraz ze wszystkimi Treściami dostępnymi w ramach Usługi lub z nią związanymi, zarówno tymi przesyłanymi przez użytkownika, jak i Treściami osób trzecich, jest używana przez użytkownika na jego własną odpowiedzialność i ryzyko. Usługa jest świadczona "w stanie, w jakim się znajduje" i "w miarę dostępności". Zwierzaczki wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włącznie z ale nie ograniczając się do dorozumianych gwarancji warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, pełności, wydajności, kompatybilności systemowej, jakości oraz nienaruszania praw własności intelektualnej.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Użytkownik zgadza się, że Zwierzaczki oraz jej właściciele, członkowie zarządu, dyrektorzy, podmioty stowarzyszone, wykonawcy, pracownicy lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności, w ramach jakiejkolwiek teorii prawnej (w tym zaniedbania, naruszenia gwarancji lub umowy, czynu niedozwolonego lub innego), za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, karne lub przykładowe, w tym za utratę zysków, wartości firmy, danych lub inne straty niematerialne. To ograniczenie dotyczy wszelkich szkód wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi, nawet jeśli Zwierzaczki zostało poinformowane o możliwości ich wystąpienia. Całkowita odpowiedzialność Zwierzaczki z tytułu wszelkich roszczeń związanych z Warunkami jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika Zwierzaczki w ciągu roku poprzedzającego wystąpienie straty lub szkody. W jurysdykcjach, które nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikłe lub przypadkowe, odpowiedzialność Zwierzaczki będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Powyższe ograniczenia stosują się również do wszelkich szkód wynikających z treści lub usług dostarczanych przez strony trzecie i otrzymywanych przez użytkownika za pośrednictwem Usługi, jak również do strat poniesionych w wyniku interakcji lub transakcji z reklamodawcami w Serwisie. Zwierzaczki nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z obecności reklamodawców w Serwisie.

W odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z Usługi i/lub Warunków użytkownik wyraźnie zrzeka się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych oraz prawa do uczestnictwa jako członek grupy powodów w pozwach zbiorowych.

Roszczenia związane z Warunkami muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od daty, w której roszczenie powstało.

Użytkownik oświadcza, że korzystanie z Usługi będzie zgodne z Warunkami, Polityką prywatności, Wytycznymi dla społeczności oraz wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami, w tym przepisami dotyczącymi przesyłania danych technicznych. Ponadto użytkownik gwarantuje, że korzystanie z Usługi nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich.

Odszkodowanie.

Użytkownik zobowiązuje się do ochrony, obrony i zabezpieczenia firmy Zwierzaczki, jej spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów marketingowych, dostawców technologii, usługodawców, innych partnerów oraz ich odpowiednich dyrektorów, agentów, udziałowców, pracowników i przedstawicieli (zwanych łącznie "Zwolnionymi ze Zgody") przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, żądaniami, stratami, szkodami, kosztami, lub odpowiedzialnościami, w tym rozsądnymi honorariami prawnymi (zwane "Roszczeniami"), które mogą powstać w związku z użytkowaniem Usługi przez Użytkownika, naruszeniem Warunków lub naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

Zwierzaczki zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą podlegającą odszkodowaniu przez Użytkownika, przy czym Użytkownik będzie nadal zobowiązany do współpracy z Zwierzaczki w obronie tych spraw. Użytkownik nie może zawierać ugody w żadnej sprawie bez uprzedniej pisemnej zgody Zwierzaczki. Zwierzaczki dołoży rozsądnych starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich Roszczeniach, które mogą powstać, jak tylko się o nich dowiedzą.

Zweryfikowane treści (zweryfikowane przez moderatora)

Dla celów niniejszych Warunków, terminy "ogłoszenie", "reklama", "post", "wiadomość", "komentarz", "wpis" są używane zamiennie i odnoszą się do wszelkich treści publikowanych przez użytkowników, zwanych dalej "pozycjami".

Moderatorzy przeglądają pozycje opublikowane przez użytkowników, aby ocenić ich zgodność z naszymi zasadami i wytycznymi. Jeśli pozycja jest uznana za zgodną z naszymi zasadami, nie zawiera treści obraźliwych i spełnia inne kryteria (wg uznania moderatora), moderator może oznaczyć tę pozycję jako "Zweryfikowaną".

Oznaczenie pozycji jako "Zweryfikowanej" nie oznacza, że przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za treść, wiarygodność lub jakiekolwiek aspekty publikacji tej pozycji. Nie prowadzimy weryfikacji danych kontaktowych, praw własności czy innych informacji podanych przez autorów treści.

Pełna odpowiedzialność za treść, jak i za wszelkie roszczenia z nią związane, spoczywa na osobie, która tę treść utworzyła.

Prawa użytkowników związane z ochroną danych osobowych

Zwierzaczki przykłada wielką wagę do prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. W związku z RODO (Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych), użytkownicy mają określone prawa odnośnie do danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach oraz o tym, jak chronimy Twoje informacje, odwiedź naszą stronę poświęconą RODO: Polityka RODO

Różne.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zwierzaczki może egzekwować Warunki za pomocą nakazów sądowych oraz innych środków prawnych, nawet jeśli nie istnieją szkody pieniężne.

W przypadku, gdy którykolwiek zapis Warunków zostanie uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny przez arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji, nie wpłynie to na legalność, ważność lub wykonalność pozostałej części Warunków. Tylko te zapisy, które są nielegalne, nieważne lub niewykonalne będą wyłączone z Warunków.

Zaniechanie przez Zwierzaczki dochodzenia lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego zawartego w Warunkach nie oznacza rezygnacji z tych praw lub środków prawnych i one pozostają Zwierzaczki do dyspozycji.

Warunki stanowią pełne porozumienie między użytkownikiem a Zwierzaczki odnośnie do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy, oświadczenia, negocjacje i dyskusje, zarówno pisemne, jak i ustne. Warunki nie mogą być modyfikowane inaczej niż w formie pisemnej i podpisane przez obie strony. To porozumienie przeważa nad wszelkimi niepodpisanymi "elektronicznymi" umowami, na które strony mogłyby się powoływać lub które mogłyby być przez nie przestrzegane.

Kontakt i obsługa skarg

Skontaktuj się z nami:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Usługi, Warunków użytkowania lub innych aspektów działania Zwierzaczki, zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny, aby pomóc Ci z wszelkimi wątpliwościami i zapewnić wsparcie. Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj: Pomoc , lub napisz do nas na adres e-mail support@bloopbytes.com.

Procedura składania i rozpatrywania skarg:

W przypadku, gdy Użytkownik chciałby zgłosić skargę dotyczącą Usługi, prosimy o przesłanie jej poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na wskazany adres e-mail. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej skargi w możliwie najkrótszym czasie i do poinformowania Użytkownika o wyniku tej procedury.

Proces mediacji:

W sytuacjach spornych, staramy się rozwiązywać wszelkie kwestie za pomocą mediacji i dialogu. Użytkownik może zainicjować proces mediacji, kontaktując się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć zadowalające rozwiązanie dla obu stron.

Zgłaszanie nadużyć:

Jeżeli Użytkownik napotka na treści lub zachowania, które wydają się naruszać nasze wytyczne lub Warunki użytkowania, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu za pomocą funkcji zgłoszenia nadużyć dostępnej w Usłudze lub poprzez kontakt z naszą obsługą klienta. Pamiętaj, że zdrowa społeczność i satysfakcja Użytkowników są dla nas priorytetem. Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie i gotowi ciągle ulepszać naszą Usługę.


Postanowienia końcowe

Całość umowy:

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Zwierzaczki w odniesieniu do korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia oraz rozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne.

Tytuły i nagłówki:

Tytuły i nagłówki zawarte w tych Warunkach zostały włączone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszego dokumentu.

Cesja:

Użytkownik nie może przenieść ani cesjonować swoich praw lub obowiązków wynikających z Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Zwierzaczki. Zwierzaczki może przenieść lub cesjonować swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków bez ograniczeń.

Niezależność postanowień:

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni skuteczne.

Brak zrzeczenia się praw:

Brak działania ze strony Zwierzaczki wobec naruszenia przez Użytkownika nie oznacza zrzeczenia się praw do działania wobec tego lub jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Przepisy obowiązujące:

Niniejsze Warunki oraz korzystanie z Usługi podlegają prawu jurysdykcji, w której Zwierzaczki posiada swoją siedzibę, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Wszelkie spory wynikające z tych Warunków będą rozstrzygane przed sądami właściwymi dla siedziby Zwierzaczki.

Ostatnia aktualizacja: 08 Styczeń 2024