RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Prawa do prywatności

Daje ona obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pewne prawa podczas korzystania z usług przetwarzających dane osobowe. Aby umożliwić Ci korzystanie z tych praw, wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym możesz teraz lepiej kontrolować swoje dane.

RODO zapewnia osobom fizycznym następujące prawa, z których wiele ma zastosowanie niezależnie od podstawy przetwarzania, chociaż istnieją pewne wyjątki:

1. Prawo dostępu do danych: Użytkownicy mają prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy ich dane osobowe, oraz do uzyskania dostępu do tych danych.

2. Prawo do sprostowania: Użytkownicy mogą żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownicy mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownicy mogą żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach.

5. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w określonych sytuacjach.

Wykonanie praw związanych z RODO:

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie RODO lub poprzez dane kontaktowe podane w sekcji kontaktowej strony.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego:

Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności na dedykowanej stronie: Polityka Prywatności

Jeśli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub że Twoje dane są niekompletne, lub chcesz usunąć swoje dane, lub chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych form danych lub po prostu chcesz uzyskać do nich dostęp i otrzymać od nas plik zawierający te dane, skontaktuj się z nami.