Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 08 Styczeń 2024

Administrator Danych Osobowych:

Bloopbytes, z siedzibą we Wrocławiu, Polska, jest administratorem danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej https://zwierzaczki.com oraz naszych aplikacji mobilnych. Jesteśmy zarejestrowani i działamy zgodnie z prawem polskim.

Jako administrator danych osobowych, Bloopbytes zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników, przestrzegając obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO).

Polityka Prywatności Zwierzaczki


Zakres Polityki Prywatności

Ta Polityka Prywatności dotyczy danych zbieranych przez Zwierzaczki za pośrednictwem naszej strony internetowej www.zwierzaczki.com i naszych aplikacji mobilnych na Android i iOS.

Informacje, które zbieramy

 • Dane osobowe użytkownika: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe, które użytkownik podaje dobrowolnie podczas zakładania Konta lub wypełniania formularza kontaktowego oraz inne dane podawane opcjonalnie przez użytkownika
 • Informacje zbierane automatycznie: Typ urządzenia, adres IP, system operacyjny, przeglądarka internetowa, dane lokalizacji oraz inne informacje techniczne, które są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.
 • Dane dotyczące transakcji: Informacje dotyczące zakupów dokonywanych w ramach Usługi, w tym wybrane produkty, metody płatności i historię transakcji.
 • Informacje o preferencjach użytkownika oraz o tym, jak korzysta z Usługi, które zbierane są za pomocą plików cookie oraz innych technologii śledzenia.

Jak używamy zbierane informacje

 • Zarządzanie Usługą: Umożliwienie dostępu do funkcji Usługi, autoryzacja użytkowników, realizacja zamówień i obsługa klienta.
 • Komunikacja: Wysyłanie powiadomień dotyczących Usługi, aktualizacji, ofert specjalnych oraz odpowiedzi na zapytania użytkowników.
 • Ulepszanie Usługi: Analiza sposobu korzystania z Usługi, rozwijanie nowych funkcji i personalizacja doświadczeń użytkowników.
 • Marketing: Promowanie naszych produktów i usług, jak również produktów i usług naszych partnerów, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Udostępnianie danych osobowych

 • Podmioty trzecie: Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak usługodawcy płatności i dostawcy usług chmurowych, w celu świadczenia Usługi. Robimy to z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa i zaufania.
 • Wymagania prawne: Możemy ujawniać dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub w dobrej wierze uważamy, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania przepisów prawa, odpowiedzi na nakaz sądowy lub w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa naszych użytkowników i publiczności.

Odbiorcy danych

W ramach świadczenia naszych usług i zarządzania transakcjami płatniczymi, dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Google Płatności: W przypadku użytkowników korzystających z aplikacji na platformie Android, niektóre dane mogą być przekazywane do Google Płatności w celu przetworzenia płatności za zakupy w aplikacji.
 • Apple Płatności: Użytkownicy aplikacji na platformie iOS mogą mieć swoje dane przekazane do Apple Płatności w celu obsługi transakcji dokonywanych w App Store.
 • Stripe Płatności: Użytkownicy korzystający z opcji płatności za pośrednictwem Stripe będą mieli swoje dane transakcyjne przekazywane do Stripe w celu przetworzenia płatności.

Wszystkie powyższe podmioty przetwarzające płatności są zobowiązane do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, w tym RODO. Bloopbytes zapewnia, że te podmioty przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji płatności i posiadają odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

 • Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, niezamierzonym usunięciem lub przypadkową utratą. Nasze zabezpieczenia obejmują szyfrowanie, firewalle oraz systemy wykrywania i zapobiegania naruszeniom.

Ochrona danych osobowych

Nie sprzedajemy danych osobowych:

Zwierzaczki nie sprzedaje danych osobowych użytkowników. Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności i traktujemy dane osobowe naszych użytkowników z najwyższym szacunkiem. Wszystkie dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i ulepszania Usługi oraz w zakresie niezbędnym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

Ograniczone przekazywanie danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w ograniczonym zakresie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (np. realizacja płatności, obsługa klienta) lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa (np. w odpowiedzi na żądania organów ścigania). W każdym przypadku, gdzie dane są udostępniane, zapewniamy, że jest to zrobione z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ochrony danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Transfer danych międzynarodowy

Przechowywanie danych w Unii Europejskiej:

Bloopbytes przechowuje dane osobowe użytkowników na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, które są zarządzane przez firmę hostingową Alwyzon w Austrii. Przechowywanie danych w UE zapewnia, że dane osobowe naszych użytkowników korzystają z ochrony zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i prywatności ustanowionymi przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO).

Brak transferu poza UE:

Bloopbytes nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i nie planuje takich transferów. Wszelkie zmiany w praktykach dotyczących przechowywania lub transferu danych osobowych będą komunikowane użytkownikom i przeprowadzane z zachowaniem odpowiednich środków ochrony prywatności.

Prawa użytkowników

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi RODO na dedykowanej stronie: RODO

Stosowanie plików cookie

 • Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby ułatwić nawigację po stronie, personalizować treści i analizować ruch na naszej stronie. Więcej informacji na temat plików cookie i jak nimi zarządzać znajdziesz na naszej stronie: Cookies

Kontakt

 • Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności lub chcesz wykonać swoje prawa związane z danymi osobowymi, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, znajdziesz go tutaj: Pomoc , lub napisz do nas na adres e-mail support@bloopbytes.com.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie wraz z aktualizacją daty ich wejścia w życie.